Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: zināšanas praksē

Lai efektivizētu kvalitatīvas izglītības attīstību Latvijā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas multikulturālas un demokrātiskas sabiedrības attīstībā,

 Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council Latvia laika periodā no 2017. līdz 2018. gadam īstenoja 

projektu „Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”.

Iniciatīvas mērķis bija sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kuras virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām.
Projekta īstenošanā tika iesaistītas vairāk nekā 15 pirmsskolas izglītības iestādes un 15 skolas no Rīgas un Daugavpils, kas tika izvēlētas konkursa kārtībā. Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.) izglītības iestāžu vadības komandas guva izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēja veikt pašvērtējumu, nodrošinot pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlaboja pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.
Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils un Rīga.
Projekta finansētājs: British Council Latvia.
Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa
tālr.: 65235635; e-pasts: iic.kristine@gmail.com