Bērnu verdzība mūsdienās

Globālais mērķis Nr.8 ”Labs darbs un ekonomiskā izaugsme” nozīmē nodrošināt produktīvu un pienācīgas kvalitātes darbu visiem, lai veidotu ilgtspējīgu ekonomikas